36000

داکت اسپلیت کاستی 36000 گرین

  • اسپلیت کاستی معمولی 3تن تیرید

  • نوع موتور اسکرال

  • نوع گازی : R410

  • کمپرسور : PANASONIC