48000

داکت اسپلیت اینورتر 48000 گرین

  1. داکت اسپلیت اینورتر 4 تن تبرید

  2. نوع موتور روتاری اینورتر

  3. سه فاز