48000

داکت اسپلیت اینورتر 48000 گرین

  1. داکت اسپلیت اینورتر 4 تن تبرید
  2. نوع موتور روتاری اینورتر
  3. سه فاز