یونیت داخلی کاستی

یونیت داخلی کاستی گرین Green

یونیت داخلی کاستی 18 محصول وجود دارد

زیرشاخه ها

 • چهار طرفه

  یونیت داخلی کاستی چهار طرفه گرین

  گستره ظرفیت 9000 Btu/h الی 48000 Btu/h

  استفاده از فین های دارای پوشش ضد خوردگی

 • دو طرفه

  یونیت داخلی کاستی دو طرفه گرین

  گستره ظرفیت 9000 Btu/h الی 24000 Btu/h

  استفاده از فین های دارای پوشش ضد خوردگی

 • یک طرفه

  یونیت داخلی کاستی یک طرفه گرین

  گستره ظرفیت 9000 Btu/h الی 24000 Btu/h

  استفاده از فین های دارای پوشش ضد خوردگی

در صفحه
نمایش 1 - 12 از 18 آیتم
نمایش 1 - 12 از 18 آیتم