دو طرفه

یونیت داخلی کاستی دو طرفه گرین

گستره ظرفیت 9000 Btu/h الی 24000 Btu/h

استفاده از فین های دارای پوشش ضد خوردگی

دو طرفه 5 محصول وجود دارد

نمایش 1 - 5 از 5 آیتم
نمایش 1 - 5 از 5 آیتم