چهار طرفه

یونیت داخلی کاستی چهار طرفه گرین

گستره ظرفیت 9000 Btu/h الی 48000 Btu/h

استفاده از فین های دارای پوشش ضد خوردگی

چهار طرفه 9 محصول وجود دارد

نمایش 1 - 9 از 9 آیتم
نمایش 1 - 9 از 9 آیتم