یک طرفه

یونیت داخلی کاستی یک طرفه گرین

گستره ظرفیت 9000 Btu/h الی 24000 Btu/h

استفاده از فین های دارای پوشش ضد خوردگی

یک طرفه 4 محصول وجود دارد

نمایش 1 - 4 از 4 آیتم
نمایش 1 - 4 از 4 آیتم