عیب یابی سیستم خنک کننده داکت اسپلیت

علل بروز عیب

 

   عدم تنظیم ترموستات

   نیم سوز شدن موتور فن داکت اسپلیت

 

رفع عیب

 

   ترموستات را برروی درجه مناسب قرار دهید تا سرمایی که کولر ایجاد می کند پاسخگوی نیاز محیط باشد.

   در صور نیم سوز شدن موتور فن داکت اسپلیت، سرعت آن کم شده و در نتیجه سرمای کمتری نیز تولید می گردد.

   برای رفع مشکل باید موتور فن را آمپرکشی نمایید و اگر جریان اضافی می کشد یعنی نیم سوز می باشد و باید نسبت به سیم پیچی موتور اقدام نمایید.